Make your own free website on Tripod.com
The Maori-Os maori
Home
About Me
Favorite Links
Contact Me
My Resume
Sentences with he
Academic Structure for ko te/ko nga
Making sentences with homai
Making sentences with hoatu
How to form numbers
How many?
Dialectual Difference in Maori Language
Maori Library
Maori Traditions
Legends
Maori music
Maori music list
Sentences with te/nga
Hepful hints

Welcome!

                             Maori Dictionary
A
a  he
and  ma (used with numbers)
away  atu (used with carry)

B
back  muri
balloon poihau
bed  moenga
behind muri
below  raro
beside taha
between waenganui
black  mangu, pango
blue  kikorangi, kahurangi
boat  waka
book  pukapuka
box  papa
bring  mauria
brown pakaka, parauri
building whare
butterfly purerehua
by me  nei
by you na

C
car  waka
carry  mauria
carry away mauria atu
carry to me mauria mai
cat  ngeru
church whare inoi
cloud  kapua
colour  tae
cup  ipu

D
dog  kuri

E
eight  waru

F
five  rima
flower  putiputi
four  wha
front  mua

G
give (me) homai
give (to) hoatu
glass  ipu
green  kakariki
green, light maota, karera
grey  kiwikiwi

H
half  haurua
hammer pakuru
hand  ringaringa
here  konei (by me)
how many tokohia (people), e hia (objects)
hundred rau

I
inside  roto

J
K
L
leaf  rau
leave  waihotia
light green maota, karera

M
man  tane
money utu

N
nine  iwa
number tatai

O
one  tahi
orange karaka, para karaka
outside waho
over there ra

P
past (time) mai i te
pencil  rakau tuhituhi
people tangata
phone  papa karanga
pink  mawhero
purple  tawa, poroporo

Q
quarter hauwha
R
red  whero, kura
return  whakahokia
river  awa

S
seven  whitu
shark  mango, mako
shovel ko
six  ono
square tapawha
star  whetu
stick  rakau

T
take  tangohia
telephone papa karanga
ten  tekau, ngahuru
that  tena (by you), tera (over there)
the  te (singular), nga (plural)
there  kona (by you), kora (over there)
these  enei
this  tenei
those  ena (by you), era (over there)
thousand mano
three  toru
time  wa
to me  mai (used with carry)
to (person) ki a
to (time) ki te
top  runga
tree  rakau
two  rua

U
underneath raro
upon  runga

V
W
wall  pakitara
what  he aha
where (is) kei hea, kei whea
white  ma, tea
woman wahine

X
Y
yellow kowhai

Z
zero  kore

On this home page, I'll introduce myself and talk about my reasons for wanting a web site. I might put a picture of myself on this page...or just a picture that I especially like.

What's New?

Here I might add an entry whenever I make an update to my web site. Where appropriate, I'll include a link to the change. For example:

11/1/01 - Added new photos to Vacation Album page.

People shouting at the world over megaphones; Size=240 pixels wide

Please get in touch with any comments or reactions to my site.